Vägar in i arbetslivet

När arbetslösheten är hög gäller det att både vara konstruktiv, ha driv och se olika vägar för att öka sina chanser till att få jobb. Några av de vägar som går att ta för att komma in på arbetsmarknaden är följande:

Utbildning: Detta är en av de absolut starkaste nycklarna till att få ett jobb. Det vanligaste är att man går högskola och läser en högskoleutbildning. För att komma in på vissa utbildningar på högskolan krävs det däremot att man har riktigt bra betyg från gymnasiet. I det fall man inte tror sig komma in på betygen finns det ännu en väg. Det är att göra ett högskoleprov och hoppas på ett riktigt bra resultat. Eftersom man får göra högskoleprov två gånger per år och att det resultatet sparas flera år finns det inte någon anledning att hoppa över denna chans. Det kostar 450kr varje gång man gör provet så det är väl investerade pengar i jämförelse mot andra vägar till yrkeslivet.

Lärling: För den som inte orkar studera vidare eller inte har möjligheten på grund av för låga betyg och för lågt resultat på högskoleprovet finns lärlingsvägen. Man arbetar då på en arbetsplats men kombinerar utbildning arbete. Detta är en mer praktisk väg att gå och det är också främst inom de praktiska yrkena som denna möjlighet finns. Den som går som lärling får en viss lön under tiden men detta ska snarare ses som ”bidrag” under utbildningstiden då det inte är i nivå med lönerna inom den bransch man är lärling inom.

Referenser: Det finns undersökningar som visar på att den främsta vägen till ett arbete är referenser. Det handlar om att visa upp att man är duktig och pålitlig för så många som möjligt för att de i sin tur kan ge referenser till andra när de ser att ett passande jobb dyker upp. Att tänka på att skapa ett stort nätverk och många referenser är viktigt oavsett vilken väg man väljer att gå. Det ökar chansen till jobb oavsett om man gått högskola och fått en utbildning den vägen eller varit lärling och fått kunskapen på detta sätt.

Related posts