Hur påverkar media oss människor?

Det råder delade meningar om hur media påverkar oss. Att något vi ser eller hör genom media ska påverka oss direkt är väldigt sällsynt. Injektionsmodellen som var det man trodde på förr i tiden går ut på att allting som media ”slängde” på oss gick rakt in och vi tog åt oss av allt utan förbehåll. Direkt påverkan har forskare grunnat på och velat få reda på om det går att påverka oss direkt med reklam så att vi går ut och köper de där jeansen när vi sett en reklamfilm på tv eller i tidningen. Till 1940 –talet trodde forskarna att reklamen påverkade oss direkt. Men i själva fallet är det så att det inte behöver vara så, att den teorin inte stämmer.

Indirekt påverkan kom upp som teori efter andra världskriget och menade på att medierna påverkar oss genom så kallade opinionsbildare. Dessa människor är inflytelserika och aktiva och oftast extra mottagliga. De sprider i sin tur budskapet vidare till andra. Något som jag tror oftast fungerar bäst eftersom det kan vara från bekanta och familj som man har förtroende för. Dock med begränsad spridning eftersom det krävs speciella personer som kan föra allt vidare.

Användarmodellen går ut på att det är vi själva som styr vad vi vill ta åt oss. Vi väljer vilka tidningar, tv-program, filmer etc. som vi vill konsumera. Utifrån en mottagares perspektiv är användarmodellen bra för att vi inte blir påtryckta någonting vi inte vill ha och bli på så sätt mer mottagliga för annat när vi själv får välja. För medieföretagen är det dock svårt eftersom de själva inte kan påverka så mycket.

Hur vi påverkas av media beror helt och hållet på vilken typ av människa vi är. Hur vi är uppväxt, miljö och leverne.

Inom film och tv-världen pågår det ofta heta debatter kring våld och dess påverkan på barn och ungdomar. Vi ser samma saker i detta medium som de andra, det är olika från person till person hur mycket man tar till sig. Många menar att det kan vara bra med lite spänning för att släppa på sina egna spänningar och aggressioner. Dock i lagom dos.

Medier kan också användas för att sprida lögner och politiskt propaganda. Där kommer nog ägarkoncentration in i bilden igen. Kontrollerar en viss person flera medier kan han/hon använda det för att försköna sitt eventuella parti eller sak.

(Massmedier, mediesamhället)

Related posts