Ekonomi 

Håll koll på kreditkortets kostnader

Idag finns det ett flertal kreditkort som marknadsförs som ”gratis”. Det betyder att de inte har någon årsavgift. Men är detta alltid det bästa kreditkortet att välja för den som vill hålla nere kostnaden? Inte helt säkert.

Ett kreditkort har tre olika slags kostnader. Det är genom att se på helheten som man kan se vilket som faktiskt blir billigast i längden.

Första är just årsavgiften. Det finns ett flertal helt utan årsavgift medan det vanligaste är att de kostar 200-400kr per år. När det kommer upp till de mer exklusiva korten blir kostnaden över 1000kr. Det beror på att det då ingår en rad extra tjänster och förmåner. Den som däremot vill hålla nere priset bör i första hand se på kort som maximalt kostar 500kr per år.

Andra kostnaden är räntan. Den som handlar med ett kreditkort får hela kostnaden på en faktura varje månad. Så länge som denna faktura betalas i tid tillkommer ingen räntekostnad. De som vet med sig att de extremt sällan kommer att betala i efterskott behöver inte lägga stor vikt vid kortets räntesats. Men de som använder kortet som en säker ekonomisk buffert kan med fördel se på räntesatsen i val av kort. Räntan varierar allt från någon enstaka procent till upp mot 30 procent.

Tredje kostnaden är uttagsavgifter och valutapåslag. En vanlig modell är att ett uttag kostar 2% av uttaget belopp men minst 35kr. Den som tar ut pengar med kreditkortet en gång i månaden kommer därmed dragit på sig en kostnad på 420kr per år. En del kort har enbart avgift vid uttag utomlands medan andra har samma avgift oavsett om uttag sker i Sverige eller utomlands.

Valutapåslag är en kostnad som tillkommer när kortet används utomlands. Det innebär att banken gör ett påslag på ex. 2%. För de som reser mycket är detta en kostnad man bör fokusera på tillsammans med uttagsavgiften.

Vad är bäst? – ett gratis kort som kortägaren betalar 420kr för varje år för att kunna göra kontantuttag en gång i månaden eller ett kort med gratis uttag men en årsavgift på 300kr…..

Related posts