Hyra container – Så fungerar det

När bostadsrättsföreningen har städdag eller när garaget ska städas kommer det att skapas en mängd skräp. Det finns flera olika varianter på att ta hand om detta. En är att åka ett tiotal gånger till återvinningsstationen med en liten släpvagn. Det är knappast det bästa ur varken ekonomiska, tidsmässiga eller miljömässiga aspekter. En annan är att hyra en container vilket är betydligt enklare.

Så hur fungerar det?

Det första man gör är att kontakta ett företag som hyr ut containrar. Det kan vara städföretag, återvinningsföretag eller de som just specialiserat sig på att hantera avfall av olika slag.

Andra steget är att bestämma sig för hur länge man vill hyra den och var den ska stå. I detta fall finns det två olika alternativ. Antingen bestämmer man i förväg antalet dagar eller så hyr man löpande och hör av sig till containerföretaget när den kan hämtas. Då de ordnar med utkörning och hämtning bör man även fundera ut ett bra ställa att placera den på. Det man bör ha i åtanke är att inte placera den på kommunens mark då detta inte får ske utan tillstånd.

Tredje steget är att fylla containern med skräpet som man inte längre vill ha. Även här finns det olika alternativ. Genom att redan från början säga att enbart brännbart material kommer läggas i containern kommer priset att kunna hållas nere något. Men vill man göra det mycket enkelt för sig kan man lägga vad som helst i den. Men då måste städföretaget sedan sortera allt innan det körs till en återvinningsstation. Det är klart att det är enklare men det kostar då mer också.

Fjärde steget är att kontakta containerföretaget (om inte hämtning redan avtalats) och låta dem hämta containern. Därefter kvarstår det bara att njuta av den fina omgivning man skapat.

Läs mer om att hyra container på Junkbuster.se.

Related posts