Webbutvecklingens evolution

Redan Nikola Tesla, den stora innovatören och geniet som faktiskt fram till nyligen var underskattad, redan han förutspådde på tidigt 1900-tal att vi en dag skulle kunna kommunicera trådlöst och globalt. Och Tesla lade själv grunden till att det vi har idag alls existerar. Att skriva science fiction är en sak. Fantasi har de flesta av oss. Men att verkligen skapa något och därmed vara delaktig till att forma den science fiction som komma skall, det är verklig genialitet. Tesla är en nyckelperson inom webbutveckling även om man inte hör hans namn nämnas direkt i sammanhanget. Eftersom evolution oavsett ämne ofta görs förenklad och greppbar, när den ändå är ganska avancerad. Vi hade exempelvis aldrig haft internet om vi inte hade haft boktryckarkonsten. Det ena sporrade det andra.

Webbutvecklare är vår tids drivkraft inom kommunikation. Tusentals eldsjälar sitter där ute, anställda eller på sin fritid, och försöker fortsatt komma på lösningar till förbättring i något vi faktiskt redan tycker är fullgott. Vi kan de flesta inte ens föreställa oss var alla webbutvecklare kommer ta internet med dess kapacitet de nästkommande 5-10 åren, än mindre var webbutveckling kommer att ha fört oss 50 år från nu.

Det är en svindlande fart på det här globala fenomenets evolution.

Många är de som bör hyllas när det gäller framstegen som gjorts inom webbutveckling. Underligt nog är de ofta anonyma för den vanliga användaren. Visst känner vi till Steve Jobs, Bill Gates och Mark Zuckerberg men det finns ett antal inte lika omnämnda webbutvecklare som borde få långt fler hyllningar än vad de har upplevt. Linus Torvalds, för att nämna bara en, förtjänar ett särskilt kapitel i den här av människans historia. Hans öppna system där det kommersiella inte gick i första hand var del i en internetrevolution. En tanke då man inte såg det primära i att bli rik på nästa ”stora grej”, istället såg en mer humanistisk aspekt och valde vägen där människor med sin kollektiva kapacitet kunde skapa något som var nyttigt för väldigt många snarare än gjorde några få stenrika.

Nu skall man för den skull inte förringa vad de tre ovan nämnda – Jobs, Gates, Zuckerberg – åstadkommit i området. De har bland alla senare miljardärer visat sig vara angelägna om att på något vis ge tillbaka i sin kapacitet som inflytelserika och dollarrika.

Related posts