Allmänna ideer 

Kungafamiljens arbete för miljön

Att kungen är miljöintresserad är det ingen tvekan om. Han har länge varit delaktig i Sveriges scouter och har ett jaktintresse som är känt över hela landet.

Förutom det här är han också hedersordförande i världsnaturfonden WWF – ett åtagande han har hållit sedan 1988. Hans önskan om att värna klimatet är alltså svårt att ifrågasätta.

Royal Colloquium

En av de saker om kanske är främst uppmärksammat när det kommer till hans arbete för miljön är Royal Colloquium. Royal Colloquium är ett miljömöte där en mindre grupp världsledande forskare, beslutsfattare och andra representanter träffas för att diskutera vad som kan göras bättre när det kommer till miljön.

Det som bland annat diskuterades det här året var demografi, urbanisering och globalisering. Även teknologisk utveckling diskuterades friskt. De här fyra sakerna är alla starka faktorer som spelar in när det kommer till att förstå miljön och hur klimatet påverkas.

Världsnaturfonden

Världsnaturfonden är en oberoende miljö- och naturvårdsorgansation som har funnits sedan 1961. 27 år senare – 1988 – blev Kung Carl Gustaf hedersordförande. Något han fortfarande är.Världsnaturfonden är en världens ledande ideella organisationer i sitt slag och har nästan 5 miljoner supportrar i dagsläget. Hur stor påverkan Kungen har kan man bara spekulera i – men visst kan man konstatera att hans engagemang är betydelsefullt.

Kan göra mer

Det går alltid att säga att det går att göra mer – det här är inte minst sant när det kommer till klimatet. Att vara miljövänlig handlar mycket om att ändra små vanor, och där finns det alltid något att förbättra. Med den tekniska utvecklingen kommer dessutom hela tiden nya och miljövänliga produkter. Ett exempel på en sådan produkt är miljödäck. Miljödäck minskar bilarnas utsläpp markant och sliter dessutom mindre på vägarna. Kanske kan Kungen själv sätta miljödäck på sin bil? Samma kan även gälla den säkerhet och andra personer som jobbar omkring honom.

Kort sagt finns det mycket man kan göra om man vill sänka sin klimatpåverkan.

Related posts